پست الکترونیک
info@pokea.ir
تلفن تماس
09187901735

اختلاط بتن سبک با پوکه معدنی
نویسنده میترا محمدبیگی
بهمن 20، 1399
11:12:02

طرح اختلاط بتن سبک با پوکه معدنی چگونه است؟ کدام نوع سنگ معدنی میزان مقاومت بتن سبک را افزایش می دهد؟ کدام پوکه معدنی در بتن سبک از وزن کمتری برخوردار است؟ قرار است در این مقاله ما بین سه نوع پوکه معدنی (پرلیت، اسکوریا و لیکا) طرح اختلاط بتن سبک را با هم مقایسه کنیم و نتیجه ی کلی را به عرض شما برسانیم.

برای ساخت بتن های سبک از پوکه ی معدنی استفاده می شود.
اما هر کدام یکی از بتن های سبک دارای مقاومت و وزن خاصی است که این ویژگی به دلیل نوع پوکه استفاده شده در بتن سبک می باشد.
در هر کدام از بتن های سبک ما از پوکه معدنی استفاده کرده ایم و آن به خاطر وزن سبک و مقاومت بالای پوکه معدنی بوده است.
اما چرا با وجود اینکه بتن های سبک از پوکه های معدنی استفاده می کنند دارای وزن و مقاومت مختلفی نسبت به یکدیگر هستند؟
مقایسه طرح اختلاط فشاری و مقاومتی بتن سبک با پوکه معدنی

خب قرار است ما سه نوع پوکه معدنی را از نظر طرح اختلاط بتن سبک با یکدیگر مقایسه کنیم.
پرلیت، اسکوریا و لیکا سه نمونه پوکه معدنی ما هستند که در بتن سبک قرار داده می شود.
اما این سه نوع پوکه معدنی بدون افزودن موادی در ساخت بتن سبک باعث شده است که بتن های سبک با یکدیگر اختلاف وزن و مقاومت داشته باشند.
ما در این مقاله قرار است تفاوت میان این سه نوع را در ساخت بتن سبک به شما بگوییم.
سه روش مهم در طرح اختلاط بتن سبک با پوکه معدنی

قبل از هر چیزی باید بدانید که برای مقایسه طرح اختلاط بتن سبک از روش های زیادی استفاده کرده اند که ما این سه روش را به شما معرفی می کنیم.

استفاده از روش حجم مطلق:
در این روش بعد از اینکه تعیین شد میزان آب آزاد، سیمان و.. چقدر باشد، وزن ماسه و سطح خشک را با فرمول حجم مطلق محاسبه می کنند.
حجم بتن هر پوکه معدنی را طبق این فرمول بدست می آورند.
استفاده از روش حجمی:
در این روش مقدار آب آزاد و.. را به صورت تقریباً تخمین می زنند و طبق فرمول حجم بتن را بدست می آورند.

این روش برای بتن هایی بسیار پر کاربرد است که حالت نیمه سبکدانه و تمام سبکدانه باشند.